I SiFra registreres meldinger som gjelder vann, avløp, vei, renovasjon, forurensning, parkering og park/friluft/idrett. Meldinger som registreres her går inn i kommunens meldingssystem for videre behandling. Din melding er viktig.
Kun feil/hendelser som kan vente til ordinær arbeidstid skal meldes her. For kritiske feil/hendelser kontakt Grimstad kommune.
Ny melding
Siste 10
 DatoKode 
09.06.21Annet (fritekst) vis..
09.06.21Kumlokk vis..
09.06.21Kantslått/vegetasjonsryding vis..
09.06.21Annet (fritekst) vis..
09.06.21Annet (fritekst) vis..
09.06.21Annet (fritekst) vis..
09.06.21Annet (fritekst) vis..
07.06.21Annet (fritekst) vis..
07.06.21Hull i veg vis..
06.06.21Parkeringsproblem i boligområde vis..
Meldingsstatus
Red Ubehandlet Green Behandlet
Yellow Under behandling Grey Utbedret
Kart
Klikk på meldingspunkt for å se i liste