VIS HENVENDELSE

Meldingen vises med den informasjon denne ble registrert, samt eventuell kommentarer kommunen har lagt inn for publikum. Personlig informasjon og kommentarer registrert med meldingen blir ikke vist!
Henvendelse
Nr: 2985
Status: Ikke behandlet
Dato/tid: 26.01.23 08:45
Tema: Vann
Problem: Annet (fritekst)
Observasjonssted
Adresse: Lille Bergen   8   B
Koordinater: 481224   6470292
Kommunens kommentarer
DatoTekst
26.01.23 08:45Denne melding er videresendt automatisk til 'Drift vann og avløp' for videre oppfølging!
Kart