VIS HENVENDELSE

Meldingen vises med den informasjon denne ble registrert, samt eventuell kommentarer kommunen har lagt inn for publikum. Personlig informasjon og kommentarer registrert med meldingen blir ikke vist!
Henvendelse
Nr: 2984
Status: Ikke behandlet
Dato/tid: 24.01.23 14:24
Tema: Forurensning
Problem: Annet (fritekst)
Observasjonssted
Adresse: Storgaten   1  
Koordinater: 476262,45   6466607,52
Kommunens kommentarer
Kart