VIS HENVENDELSE

Meldingen vises med den informasjon denne ble registrert, samt eventuell kommentarer kommunen har lagt inn for publikum. Personlig informasjon og kommentarer registrert med meldingen blir ikke vist!
Henvendelse
Nr: 2983
Status: Ikke behandlet
Dato/tid: 21.12.22 18:47
Tema: Vann
Problem: Dårlig vanntrykk
Observasjonssted
Adresse: Lia   137  
Koordinater: 479620   6472822
Kommunens kommentarer
DatoTekst
21.12.22 18:47Denne melding er videresendt automatisk til 'Drift vann og avløp' for videre oppfølging!
Kart