VIS HENVENDELSE

Meldingen vises med den informasjon denne ble registrert, samt eventuell kommentarer kommunen har lagt inn for publikum. Personlig informasjon og kommentarer registrert med meldingen blir ikke vist!
Henvendelse
Nr: 2975
Status: Ikke behandlet
Dato/tid: 25.11.22 14:36
Tema: Parkering
Problem: Parkeringsproblem i boligområde
Observasjonssted
Adresse: Bieveien   23   A
Koordinater: 475936   6468143
Kommunens kommentarer
Kart