VIS HENVENDELSE

Meldingen vises med den informasjon denne ble registrert, samt eventuell kommentarer kommunen har lagt inn for publikum. Personlig informasjon og kommentarer registrert med meldingen blir ikke vist!
Henvendelse
Nr: 2937
Status: Ikke behandlet
Dato/tid: 11.08.22 08:01
Tema: Vei
Problem: Annet (fritekst)
Observasjonssted
Adresse: Grømjordet   6  
Koordinater: 475467   6466763
Kommunens kommentarer
DatoTekst
11.08.22 08:01Denne melding er videresendt automatisk til 'Drift vei' for videre oppfølging!
Kart