VIS HENVENDELSE

Meldingen vises med den informasjon denne ble registrert, samt eventuell kommentarer kommunen har lagt inn for publikum. Personlig informasjon og kommentarer registrert med meldingen blir ikke vist!
Henvendelse
Nr: 2658
Status: Ikke behandlet
Dato/tid: 11.10.21 16:08
Tema: Gatelys
Problem: Annet (fritekst)
Observasjonssted
Adresse: Vestregate   34  
Koordinater: 475908   6466892
Kommunens kommentarer
Kart