VIS HENVENDELSE

Meldingen vises med den informasjon denne ble registrert, samt eventuell kommentarer kommunen har lagt inn for publikum. Personlig informasjon og kommentarer registrert med meldingen blir ikke vist!
Henvendelse
Nr: 2655
Status: Ikke behandlet
Dato/tid: 10.10.21 13:32
Tema: Vei
Problem: Skilting ødelagt/manglende
Observasjonssted
Adresse: Kjæråsen   1  
Koordinater: 473082   6463819
Kommunens kommentarer
DatoTekst
10.10.21 13:32Denne melding er videresendt automatisk til 'Drift vei' for videre oppfølging!
Kart