VIS HENVENDELSE

Meldingen vises med den informasjon denne ble registrert, samt eventuell kommentarer kommunen har lagt inn for publikum. Personlig informasjon og kommentarer registrert med meldingen blir ikke vist!
Henvendelse
Nr: 2654
Status: Ikke behandlet
Dato/tid: 10.10.21 07:51
Tema: Vann
Problem: Annet (fritekst)
Observasjonssted
Adresse: KROKVEIEN   8  
Koordinater: 482691   6471525
Kommunens kommentarer
DatoTekst
10.10.21 07:51Denne melding er videresendt automatisk til 'Drift vann og avløp' for videre oppfølging!
Kart