VIS HENVENDELSE

Meldingen vises med den informasjon denne ble registrert, samt eventuell kommentarer kommunen har lagt inn for publikum. Personlig informasjon og kommentarer registrert med meldingen blir ikke vist!
Henvendelse
Nr: 2538
Status: Ikke behandlet
Dato/tid: 19.07.21 21:23
Tema: Vann
Problem: Annet (fritekst)
Observasjonssted
Adresse: Grømheia   18  
Koordinater: 475173,67   6466666,59
Kommunens kommentarer
DatoTekst
19.07.21 21:24Denne melding er videresendt automatisk til 'Drift vann og avløp' for videre oppfølging!
Kart