VIS HENVENDELSE

Meldingen vises med den informasjon denne ble registrert, samt eventuell kommentarer kommunen har lagt inn for publikum. Personlig informasjon og kommentarer registrert med meldingen blir ikke vist!
Henvendelse
Nr: 2534
Status: Ikke behandlet
Dato/tid: 17.07.21 22:43
Tema: Park/friluft/idrett
Problem: Annet (fritekst)
Observasjonssted
Adresse:    
Koordinater: 475314   6464838
Kommunens kommentarer
Kart