VIS HENVENDELSE

Meldingen vises med den informasjon denne ble registrert, samt eventuell kommentarer kommunen har lagt inn for publikum. Personlig informasjon og kommentarer registrert med meldingen blir ikke vist!
Henvendelse
Nr: 2530
Status: Ikke behandlet
Dato/tid: 15.07.21 23:42
Tema: Gatelys
Problem: Annet (fritekst)
Observasjonssted
Adresse: Vik   35  
Koordinater: 478027   6469746
Kommunens kommentarer
Kart