VIS HENVENDELSE

Meldingen vises med den informasjon denne ble registrert, samt eventuell kommentarer kommunen har lagt inn for publikum. Personlig informasjon og kommentarer registrert med meldingen blir ikke vist!
Henvendelse
Nr: 2492
Status: Ikke behandlet
Dato/tid: 09.06.21 19:34
Tema: Park/friluft/idrett
Problem: Annet (fritekst)
Observasjonssted
Adresse: Sømsveien   55  
Koordinater: 482010   6470610
Kommunens kommentarer
Kart