VIS HENVENDELSE

Meldingen vises med den informasjon denne ble registrert, samt eventuell kommentarer kommunen har lagt inn for publikum. Personlig informasjon og kommentarer registrert med meldingen blir ikke vist!
Henvendelse
Nr: 2491
Status: Ikke behandlet
Dato/tid: 09.06.21 09:17
Tema: Park/friluft/idrett
Problem: Annet (fritekst)
Observasjonssted
Adresse: Smith-Petersens gate   16  
Koordinater: 476369,51   6466793,42
Kommunens kommentarer
Kart