VIS HENVENDELSE

Meldingen vises med den informasjon denne ble registrert, samt eventuell kommentarer kommunen har lagt inn for publikum. Personlig informasjon og kommentarer registrert med meldingen blir ikke vist!
Henvendelse
Nr: 2249
Status: Ikke behandlet
Dato/tid: 14.11.20 13:43
Tema: Vann
Problem: Dårlig vanntrykk
Observasjonssted
Adresse: Støleveien   68  
Koordinater: 472827   6463522
Kommunens kommentarer
DatoTekst
14.11.20 13:43Denne melding er videresendt automatisk til 'Drift vann og avløp' for videre oppfølging!
Kart