VIS HENVENDELSE

Meldingen vises med den informasjon denne ble registrert, samt eventuell kommentarer kommunen har lagt inn for publikum. Personlig informasjon og kommentarer registrert med meldingen blir ikke vist!
Henvendelse
Nr: 2247
Status: Ikke behandlet
Dato/tid: 13.11.20 20:03
Tema: Gatelys
Problem: Mørk lampe
Observasjonssted
Adresse: Langemyrjordet   43   B
Koordinater: 474275   6464893
Kommunens kommentarer
Kart