VIS HENVENDELSE

Meldingen vises med den informasjon denne ble registrert, samt eventuell kommentarer kommunen har lagt inn for publikum. Personlig informasjon og kommentarer registrert med meldingen blir ikke vist!
Henvendelse
Nr: 2206
Status: Ikke behandlet
Dato/tid: 09.10.20 23:02
Tema: Gatelys
Problem: Mørk lampe
Observasjonssted
Adresse: JERPEVEIEN   23  
Koordinater: 476042   6468381
Kommunens kommentarer
Kart