VIS HENVENDELSE

Meldingen vises med den informasjon denne ble registrert, samt eventuell kommentarer kommunen har lagt inn for publikum. Personlig informasjon og kommentarer registrert med meldingen blir ikke vist!
Henvendelse
Nr: 2065
Status: Ikke behandlet
Dato/tid: 29.06.20 07:21
Tema: Vann
Problem: Vannkvalitet
Observasjonssted
Adresse: Bieveien   27   A
Koordinater: 475853   6468116
Kommunens kommentarer
DatoTekst
29.06.20 07:21Denne melding er videresendt automatisk til 'Drift vann og avløp' for videre oppfølging!
Kart