VIS HENVENDELSE

Meldingen vises med den informasjon denne ble registrert, samt eventuell kommentarer kommunen har lagt inn for publikum. Personlig informasjon og kommentarer registrert med meldingen blir ikke vist!
Henvendelse
Nr: 2063
Status: Ikke behandlet
Dato/tid: 27.06.20 09:44
Tema: Renovasjon
Problem: Avfall ikke hentet, spesifiser under
Observasjonssted
Adresse: Solberg   39  
Koordinater: 474370,14   6468002,63
Kommunens kommentarer
Kart