VIS HENVENDELSE

Meldingen vises med den informasjon denne ble registrert, samt eventuell kommentarer kommunen har lagt inn for publikum. Personlig informasjon og kommentarer registrert med meldingen blir ikke vist!
Henvendelse
Nr: 1826
Status: Ikke behandlet
Dato/tid: 12.01.20 23:32
Tema: Gatelys
Problem: Mørk lampe
Observasjonssted
Adresse: Lauråslia   14  
Koordinater: 473223   6467161
Kommunens kommentarer
Kart