VIS HENVENDELSE

Meldingen vises med den informasjon denne ble registrert, samt eventuell kommentarer kommunen har lagt inn for publikum. Personlig informasjon og kommentarer registrert med meldingen blir ikke vist!
Henvendelse
Nr: 1754
Status: Ikke behandlet
Dato/tid: 06.11.19 14:42
Tema: Parkering
Problem: Uregistrert bil på offentlig grunn
Observasjonssted
Adresse: Myrsvingen   39  
Koordinater: 474776   6464518
Kommunens kommentarer
Kart