Tilbake

Info om vedlegg

Generelt

Gemini Melding Mobil er en mobil web'app. Dette gir noen utfordringer når vedlegg (filer og dokumenter) skal utveksles i forhold til den mobile applikasjon og den server denne løsningen kommuniserer mot. Type enhet og versjon av operativsystemet din enhet kjører vil påvirke dette.

PS: Merk at Melding Mobil foreløpig bare støttes på iOS (Apple) og Android enheter!

Om å se vedlegg

Vedlegg som skal overføres fra server til den mobile enhet vil overføres for alle støttede enheter. Du får opp en link til vedlegg som så åpnes i nytt vindu slik at den kjørende applikasjonen fortsatt er inntakt i sitt vindu. Du returnerer til applikasjonen ved å stenge ned det vindu vedlegg åpnes i.

Om å laste opp vedlegg

Her vil man oppleve forskjeller for ulike enheter og versjoner:

Android:

iOS: