Tilbake

Om

Om

Gemini Melding Mobil gir deg mulighet til å melde inn problemer til kommunen, for eksempel om vann, avløp, renovasjon, vei, park, miljø/forurensning og idrettsanlegg. Eventuelle beskrivelser og informasjon om deg selv vil ikke være synlig på internett og er kun tilgjengelig for den som behandler din melding.

Krav

Løsning må kjøres på en browser som støtter WebKit. Dette innebærer Android og iOS (Apple). I tillegg standard webbrowser slik som Chrome eller FireFox.

Apple iOS 5.0 eller eldre fungerer ikke med opplasting av filer (les mer).

© Powel AS - Desember 2016 v2.2